NOAA CoastWatch Great Lakes logo Catalog https://coastwatch.glerl.noaa.gov/thredds/catalog/ice_nc/1997/12/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  12   --
         1997_365_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:23.263Z
         1997_364_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:19.009Z
         1997_363_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:14.628Z
         1997_362_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:10.352Z
         1997_361_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:06.059Z
         1997_360_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:15:01.802Z
         1997_359_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:57.156Z
         1997_358_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:52.948Z
         1997_357_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:48.701Z
         1997_356_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:44.495Z
         1997_355_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:40.183Z
         1997_354_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:35.862Z
         1997_353_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:31.524Z
         1997_352_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:27.236Z
         1997_351_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:23.018Z
         1997_350_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:18.834Z
         1997_349_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:14.621Z
         1997_348_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:10.408Z
         1997_347_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:06.200Z
         1997_346_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:14:01.932Z
         1997_345_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:57.698Z
         1997_344_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:53.390Z
         1997_343_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:49.089Z
         1997_342_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:44.854Z
         1997_341_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:40.482Z
         1997_340_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:36.135Z
         1997_339_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:31.213Z
         1997_338_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:26.965Z
         1997_337_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:22.641Z
         1997_336_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:18.278Z
         1997_335_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T15:13:13.939Z

CoastWatch Great Lakes Data Server at CoastWatch Great Lakes Node see Info
Documentation