NOAA CoastWatch Great Lakes logo Catalog https://coastwatch.glerl.noaa.gov/thredds/catalog/ice_nc/1997/03/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  03   --
         1997_090_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:37.771Z
         1997_089_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:33.329Z
         1997_088_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:28.534Z
         1997_087_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:24.092Z
         1997_086_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:19.675Z
         1997_085_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:15.227Z
         1997_084_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:10.864Z
         1997_083_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:06.464Z
         1997_082_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:56:02.022Z
         1997_081_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:57.490Z
         1997_080_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:52.983Z
         1997_079_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:48.419Z
         1997_078_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:43.885Z
         1997_077_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:39.358Z
         1997_076_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:35.014Z
         1997_075_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:30.403Z
         1997_074_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:26.063Z
         1997_073_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:21.341Z
         1997_072_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:16.972Z
         1997_071_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:12.334Z
         1997_070_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:07.858Z
         1997_069_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:55:03.180Z
         1997_068_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:58.675Z
         1997_067_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:54.267Z
         1997_066_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:49.142Z
         1997_065_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:44.752Z
         1997_064_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:40.050Z
         1997_063_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:35.511Z
         1997_062_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:30.893Z
         1997_061_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:26.367Z
         1997_060_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:54:21.899Z

CoastWatch Great Lakes Data Server at CoastWatch Great Lakes Node see Info
Documentation