NOAA CoastWatch Great Lakes logo Catalog https://coastwatch.glerl.noaa.gov/thredds/catalog/ice_nc/1997/01/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  01   --
         1997_031_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:52:13.907Z
         1997_030_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:52:09.328Z
         1997_029_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:52:04.952Z
         1997_028_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:52:00.493Z
         1997_027_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:56.088Z
         1997_026_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:51.647Z
         1997_025_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:47.257Z
         1997_024_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:42.782Z
         1997_023_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:38.417Z
         1997_022_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:34.014Z
         1997_021_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:29.551Z
         1997_020_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:25.210Z
         1997_019_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:20.732Z
         1997_018_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:16.511Z
         1997_017_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:12.275Z
         1997_016_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:07.941Z
         1997_015_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:51:03.694Z
         1997_014_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:59.260Z
         1997_013_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:54.966Z
         1997_012_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:50.701Z
         1997_011_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:46.262Z
         1997_010_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:41.883Z
         1997_009_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:37.678Z
         1997_008_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:33.383Z
         1997_007_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:29.146Z
         1997_006_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:24.730Z
         1997_005_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:20.488Z
         1997_004_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:16.202Z
         1997_003_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:11.917Z
         1997_002_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:07.615Z
         1997_001_glsea_ice.nc 3.976 Mbytes 2020-01-21T14:50:03.367Z

CoastWatch Great Lakes Data Server at CoastWatch Great Lakes Node see Info
Documentation